ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka umořitelná 1957-1986
Nominál :  100 000 Kčs
Sazba :  3 %
Město :  Praha
Datum :  16.10.1947
Splatnost :  1986
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---