ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní půjčka práce republiky Československé
Nominál :  200 Kč
Sazba :  5 %
Město :  Praha
Datum :  1.6.1933
Splatnost :  20 let
Rozměr :  250 x 378 mm - dvojlist
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---