ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Půjčka práce
Nominál :  100 Kč
Sazba :  5 %
Město :  Praha
Datum :  30.3.1933
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---