ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní renta unifikační republiky Československé (Staatliche Unifizierungsrente, Állami egységesítési járadék)
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  3,00 %
Město :  Praha
Datum :  15.6.1936
Splatnost :  není
Série :  ---
Počet :  ---
Rozměr :  250 x 356 mm - dvojlist
Poznámka :  Přetisk "Protektorát Čechy a Morava"
   

AVERS :

   

Vnitřní strana :

.

.

REVERS :

---