ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Státní renta unifikační republiky Československé
Nominál :  50 000 Kč
Sazba :  3 %
Město :  Praha
Datum :  15.6.1936
Splatnost :  ---
Počet :  --- ks
Poznámka :  Přetisk "Protektorát Čechy a Morava"
   
AVERS :

   
REVERS :

---