ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Československá státní půjčka z roku 1922
Nominál :  100 liber
Sazba :  8 %
Město :  Praha
Datum :  10.4.1922
Splatnost :  ---
Počet :  18 500 ks
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---