ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
Nominál :  5 000 Kč
Sazba :  4 %
Město :  Praha
Datum :  1.7.1932
Splatnost :  40 let
Poznámka :  Emise 1932
   
AVERS :

   
REVERS :

---