ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
Nominál :  200 Kč - 1/5 z 1 000 Kč
Sazba :  4 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1926
Splatnost :  40 let
Poznámka :  ---
   
AVERS :

   
REVERS :

---