ZPĚT

01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
Nominál :  500 Kč
Sazba :  4 %
Město :  Praha
Datum :  2.1.1926
Splatnost :  40 let
Poznámka :  
   
AVERS :

   
REVERS :

---