ZPĚT

 01 - Dluhopisy státní (půjčky, renty, pokladniční poukázky, bony, ...)
   
Stát :  ČSR
Název :  Prozatímní list
Typ :  Dlužní úpis
Nominál :  200 Kč
Sazba :  4,00 %
Město :  Praha
Datum :  1.5.1923
Splatnost :  "Prozatímní listy zůstanou v oběhu, pokud nebudou učiněna další příslušná opatření na základě rozdělení předválečných dluhů dle přílohy k čl. 203 mírové smlouvy St. Germainské, pokud se týče k čl. 186 mírové smlouvy Trianonské."
Emise :  ---
Série :  F
Počet :  ---
Rozměr :  240 x 180 mm
Poznámka :  Prozatímní listy byly vydány za rakouský a rakousko-uherský předválečný nezajištěný dluh (renty - dluhopisy) v poměru 100 Kč : 100 Korun nebo 251,35 Kč : 100 Zlatých.
 Později byly prozatímní listy vyměněny za neslosovatelné Náhradní renty (dluhopisy).
 Zdroj informací: Československé bursovní papíry 1928-1929, J. Kašpar.
   .
.
Avers :

   .
.
Revers :

   .
.
.
.