ZPĚT

 VICTORIA SECURITY PRINTING a.s. (VSP a.s.)
   
.
Název :  Pamětní list - Burza cenných papírů Praha, a.s. - Bourse de Prague - Setkání francouzských a českých investorů
Datum vydání :  2.7.1993
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.