ZPĚT

 VICTORIA SECURITY PRINTING a.s. (VSP a.s.)
   
.
Název :  Pamětní list - Commemorative share - The 1994 Atlantic CEO Institute Emerging Markets Forum
Datum vydání :  1994
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.