ZPĚT

 VICTORIA SECURITY PRINTING a.s. (VSP a.s.)
   
.
Název :  Pamětní list - UNIVERSAL BANKA akciová společnost - I. výročí založení 15.2.1993, Ústí nad Labem
Datum vydání :  15.2.1993
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.