ZPĚT

 VICTORIA SECURITY PRINTING a.s. (VSP a.s.)
   
.
Název :  Pamětní list - Expozice cenných papírů - Investiční banka a.s., United States Banknote Corporation, VICTORIA SECURITY PRINTING a.s.
Datum vydání :  5.6.1992
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.