ZPĚT

 VICTORIA SECURITY PRINTING a.s. (VSP a.s.)
   
.
Název :  Pamětní bankovky, kompletní arch - Jubilejní bankovka - 10. výročí DAS (Dokumentační akciová společnost), 1998-2008
Datum vydání :  2008
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.