ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Reklamní časopis s bankovkovým papírem
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Reklamní bankovka - Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  Dvojlist byl součást reklamního časopisu.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
Vodoznak :

.
.
.
.
.