ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Rytina - Ten Talents
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Pravděpodobně jde o jeden list ze vzorníku hlubotiskových barev.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.