ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Reklamní bankovka - TDLR - Incorporating Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd.
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.