ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Reklamní bankovky - Thomas de la Rue, 100
Datum vydání :  1995/1996
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.