ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Reklamní bankovky - Dr. Ralph Vaughan Williams (hudební skladatel)
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.