ZPĚT

 Thomas De La Rue and Company Limited, TDLR (De La Rue plc.)
   
.
Název :  Reklamní bankovky - Christopher Columbus (Kryštof Kolumbus). 500. výročí objevení Ameriky 1492 - 1992.
Datum vydání :  1992
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.