ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Fiktivní šek
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

Fiktivní šek, Státní tiskárna cenin, s.p.

.
.
Revers :

.
.
.
.