ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Ceninový/bankovkový papír s vodoznakem - 1 000 Kč, 25.5.1934
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
.
Vodoznak :

.
.
.
.