ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Praha - Hradčany, rubové strany stokorun (1927, 1961 a 1989)
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (typ "hvězda a list"). Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Existuje verze s přítiskem určená pro účastníky nějaké konference (bližší informaci nemám).
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.