ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Petr Brandl, 500 K, 24.2.1942.
Datum vydání :  Někdy po roce 1993.
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina (Petr Brandl).
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.