ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Max Švabinský
Datum vydání :  1988
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Přítisk IBNS 1992 Maastricht. Rytec: Václav Fajt. Podle neověřených informací byl finální grafický list vytisknut v tehdejší Poštovní tiskárně cenin.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
Detail rytiny :

.
.
.
.