ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  40 let Státní tiskárny cenin 1928-1968
Datum vydání :  1968
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Publikace obsahuje celkem dva dvojlisty s rytinami.
.
.
Úvodní strana :

.
.
I. dvojlist :

.

.
.
.
II. dvojlist :

.

.
.
.
.