ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Dívčí hlava, 20 Kčs, 1.5.1949
Datum vydání :  1983
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (typ "hvězda v kruhu"). Ofsetový tisk.
Poznámky :  Vydáno 576 kusů. Podpis Karel Svolinský.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.