ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Svatý Václav, 5 000 K, 24.2.1944. 
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.