ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Část bankovky 50 Korun, 12.9.1940, hlava ženy bez čapky
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.