ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - Josef Kaizl
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Rytec: Karel Wolf
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.

Detail rytiny:

.

.

.

.
.
.
.
.