ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Rytina - J. P. Brandl a Dr. Albín Bráf
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  Rytci: B. Heinz a K. Wolf
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.