ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní tisk - Ochranné prvky
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem.
Poznámky :  --- 
.
.
Avers :

.
Vnitřní strana :

.

.
Revers :

.
.
.
.