ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní tisk - Karel Klíč - Heliogravura
Datum vydání :  2002
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  --- 
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.