ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní tisk - Pamětní list - Magický rok 2000
Datum vydání :  1999
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  --- 
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.