ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní tisk - Hlubotiskový rámeček
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina, ofsetový tisk.
Poznámky :  List byl součástí reklamní brožury. 
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.