ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní list - Česká národní banka - Den otevřených dveří, 8.6.2013
Datum vydání :  2013
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Ofsetový tisk, knihtisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.