ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní list - 55. výročí založení Klubu sběratelů papírových platidel 1966-2021
Datum vydání :  2021
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (typ "hvězda a list"). Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

Státní tiskárna cenin, Pamětní list - 55. výročí Klubu sběratelů papírových platidel 2021

.
.
Revers :

---

.
.
.
.