ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní list - 45. výročí založení Klubu sběratelů papírových platidel 1966-2011
Datum vydání :  2011
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.