ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Osvědčení o členství v pobočce Papírová platidla
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (typ "hvězda v kruhu"). Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.