ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní list - FIBEX - Mezinárodní finanční, investiční a bankovní veletrh
Datum vydání :  1996
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina (holubice), ofsetový tisk.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.