ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní listy - STC Praha - 75. výročí založení Státní tiskárny cenin s.p. (1928-2003)
Datum vydání :  2003
Papír/tisk :  Běžný papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.