ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Pamětní list v podobě bankovky s motivem „Buvola“ (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
Datum vydání :  2019
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Ofsetový tisk.
Poznámky :  Autor: Tuan Vuong Trong.
.
.
Avers :

Státní tiskárna cenin, s.p., Pamětní list - bankovka „Buvol“ 2000

.
.
Revers :

.
.
.
.