ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní bankovky - Max Švabinský - 90. výročí založení Státní tiskárny cenin s.p. (Tiskárny bankovek)
Datum vydání :  2018
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.