ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Reklamní bankovka - Alfons Mucha
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
Detail hologramu :

.
.
.