ZPĚT

 Státní tiskárna cenin, s.p. (STC Praha)
   
.
Název :  Testovací bankovky - 10, 20, 50, 100, 500 a 1 000
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (typ "hvězda v kruhu"). Ofsetový tisk.
Poznámky :  Původ neznámý. Někdy uváděno jako testovací bankovky pro první bankomaty v ČSSR nebo vězeňské poukázky.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

---

.
.
.
.