ZPĚT

 Oberthur Fiduciaire SAS - François-Charles Oberthur Group
   
.
Název :  Reklamní časopis s rytinou.
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Pauzovací papír bez vodoznaku. Hlubotisk - rytina.
Rozměr :  A4
Poznámky :  První a poslední strana časopisu je tvořena pauzovacím papírem. Obě strany jsou vytisknuty hlubotiskem.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.