ZPĚT

 Oberthur Fiduciaire SAS - François-Charles Oberthur Group
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovky - Bohyně Athéna.
Datum vydání :  ---
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem (vyobrazen bůh Zeus). Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.