ZPĚT

 KBA-GIORI
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovky - Jules Gabriel Verne
Datum vydání :  2005
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.
.