ZPĚT

 KBA-GIORI
   
.
Název :  Reklamní a testovací bankovka - Jules Gabriel Verne
Datum vydání :  2004
Papír/tisk :  Ceninový papír s vodoznakem. Hlubotisk - rytina.
Poznámky :  ---
.
.
Avers :

.
Revers :

.
.
.
.